Posts Tagged ‘Cultural Studies’

  1. Els estudis culturals: addenda a “Les criptes de la cr√≠tica”

    març 1, 2023 by Nuria

    Des que vaig publicar Les criptes de la cr√≠tica l’any 2008, hi hagut novetats en la teoria liter√†ria. En aquests quinze anys, els estudis culturals s’han expandit molt. Les noves tend√®ncies cada cop s√≥n m√©s pol√≠tiques i socials. Tant que, sovint, van en detriment de la literatura. No caldria que fos aix√≠. Si l’investigador no la deixa de banda i actua com un literat i com un fil√≤leg, les interrelacions poden ser benvingudes. Qualsevol recerca pot ser interessant, si √©s aprofundida i se centra en les paraules, en la intel¬∑lig√®ncia i en la ficci√≥. Quan l’estudiant analitza superficialment un fenomen cultural i intenta opinar com un periodista aficionat o com un soci√≤leg sense cap formaci√≥, el resultat √©s molt pobre i no diu res que no sab√©ssim abans.

    A Les criptes de la crítica, assenyalo que els estudis literaris del segle XXI caminen cap a la crítica al Sistema (queer theory, postcolonial, crítica institucional); la dissolució de fronteres (races, gèneres, el real & el virtual; el viatge); i la defensa del marginat i del secundari. La idea més respectada és la interrelació. La globalització té molts partidaris a favor, però també en té en contra perquè atempta contra les minories.

    Tot i que s’han mantingut les l√≠nies mestres que vaig indicar al 2008, crec que pot ser √ļtil per al lector actualitzar-ne els continguts i ordenar-los en aquest esquema, ja que la diversitat de camps de treball √©s molt gran.